Co je to informační systém

Není pochyb o tom, že úspěch jakékoliv firmy závisí z velké části také na tom, aby si zaměstnanci mezi sebou včas předávali správné údaje. Jen tak zajistíme, že vše bude fungovat tak, jak má. Například účetní může těžko udělat uzávěrku, když nebude mít dodané faktury. Mzdové oddělení zase nemůže vypočítat výplaty, pokud nemá k dispozici potřebné údaje o zaměstnancích. Jak ale dosáhnout toho, aby tedy vše fungovalo tak, jak má? Jednoduše tím, že vytvoříme informační systém. Co to je?propojení světa přes internet

Abychom přišli na odpověď, musíme si celý výraz nejprve rozebrat. První otázku, kterou si musíme položit, je Co je to informace. Odpověď není tak snadná, jak se zdá. Jedná se o nějakou zprávu s určitým významem. Ta by obvykle měla být předána dál. K tomu však potřebujeme tři věci: toho, kdo zprávu vyšle, médium, které ji přenese, a příjemce, který je schopen ji zachytit a dekódovat.

Možná se to bude zdát zvláštní, ale takto funguje veškerá komunikace. Pokud jde například o rozhovor, pak vysílatelem můžete být vy, médium bude vzduch, přes který proudí vibrace, a příjemcem další osoba, jejíž ucho je schopno toto vlnění vzduchu zachytit, dešifrovat a odeslat do mozku.

Je jasné, že ne všechna komunikace probíhá ústně. Zvláště ve firmě je toho typu minimum, už jen proto, že je často potřeba předat velké množství dat, které si ani jedna osoba sama zapamatovat nedokáže. Využíváme tedy naší schopnosti číst a psát a moderních technologií ve formě počítače.muž pracující na počítači

Mimochodem, víte, proč byl vynález písma tak revoluční? Poprvé v historii nemusel být odesílatel a příjemce přítomný ve stejnou chvíli na stejném místě.

Každopádně nyní víme, že se jedná o zorganizování toho, jak budou konkrétní data ve firmě mezi zaměstnanci předávána, a to takovým způsobem, aby tento přenos byl co nejekonomičtější, nejrychlejší a nejefektivnější. A to je velmi důležité, neboť na tom může záviset i budoucnost celé firmy.

5/5 - (2 votes)